Exteriör
I detta album finns bilder på stugan.
......................................................................................................................................................
 

Fasad
Fasaden med sjön bak ryggen.

Visa bilden större

......................................................................................................................................................
 

Stugan
Stugan med Väglasjön i bakgrunden.

Visa bilden större

......................................................................................................................................................
 

Stugan vintertid
Stugan under vintertid.

Visa bilden större